DivingTeam Adios: waar niets moet en alles kan !

DivingTeam Adios: voor wie (verder) wilt duiken !


Gesponsord door
NOB homepage (opent in nieuw venster)

Home          DiveAdios          Kalender          Foto's          Opleidingen          Formulieren          Links          Contact

Specialisaties

Bij de NOB kunnen de volgende specialisaties worden gevolgd. Divingteam Adios kan al deze specialisaties aanbieden (behalve de specialisatie "Grotduiktechnieken in open water"). Alle specialsiaties tellen mee voor het 4*-brevet (NB: Nitrox Basis en Nitrox Gevorderd tellen samen voor één).

Decompressieduiken
Digitale Onderwaterfotografie
Driftduiken
Droogpakduiken
Grotduiktechnieken in open water
IJsduiken
Nitroxduiken basis
Nitroxduiken gevorderd
Onderwaterbiologie
Onderwaterbiologie Wereldwijd
Onderwaterorientatie
Redden
Volgelaatsmasker
Wrakduiken
Zoeken en Bergen

Decompressieduiken
Doel: in staat zijn zelfstandig een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij moet een zorgvuldige duikplanning worden opgesteld en dient volgens deze planning gedoken te worden. Ingangsniveau: 3*-duikbrevet.
terug naar boven

Digitale Onderwaterfotografie
Speciaal bedoelt voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken. Ingangsniveau: 1*-duikbrevet.
terug naar boven

Driftduiken
Doel: kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen die de cursist in staat stellen op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden. Ingangsniveau: 2*-duikbrevet.
terug naar boven

Droogpakduiken
Bedoeld voor al degenen die met een droogpak willen gaan duiken, of reeds duiken. Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist voldoende weten over de diverse soorten en onderdelen van droogpakken, en in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden. Ingangsniveau: 1*-duikbrevet. (eigen droogpak noodzakelijk).
terug naar boven

Grotduiktechnieken in open water
Voor iedereen die eens wilt proeven aan het specialisme van grotduiken. Het betreft dan ook een introductie op het grotduiken ! De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om grotduiktechnieken toe te passen in open water. Hij/zij heeft kennis van de materialen die bij grotduiken worden gebruikt en van de specifieke aspecten die bij grotduiken een rol spelen. Ingangsniveau: 3*-duikbrevet.
terug naar boven

IJsduiken
Heb je altijd al eens onder het ijs willen duiken, volg dan deze specialisatie om dit verantwoord te (mogen) doen. Cursisten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om deel te nemen aan een ijsduik en een ijsduik te organiseren. Daarbij is de veiligheid van de deelnemers en overige aanwezigen gewaarborgd. Tevens leert men ervoor te zorgen dat geen schade en/of overlast bezorgd wordt aan het milieu, de omgeving en derden. De formele veiligheids- en overige richtlijnen, alsmede de plaatselijke verordeningen moeten nageleefd worden. Ingangsniveau: 2*-duikbrevet.
terug naar boven

Nitroxduiken basis
Voor wie (nog) veiliger wilt sportduiken is dit de perfecte opstap. Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. De cursist heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt, en daarnaast kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx. Ingangsniveau: 1*-duikbrevet.
terug naar boven

Nitroxduiken gevorderd
Voor wie ook met andere Nitrox-mengsels wil duiken dan EAN32 en EAN36. De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om te duiken met nitroxmengsels met 21% t/m 40% zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM-nitroxtabellen. Ingangsniveau: 3*-duikbrevet, Nitroxduiken basis en specialisatie Decompressieduiken.
terug naar boven

Onderwaterbiologie
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:
• kennis opdoen over het onderwaterleven;
• inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
• beter leren observeren van het onderwaterleven;
• inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
• door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
• door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.
Ingangsniveau: 1*-duikbrevet.
terug naar boven

Onderwaterbiologie Wereldwijd
Een logisch vervolg op de specialisatie Onderwaterbiologie, maar dan specifiek gericht op duikgebieden buiten Nederland.
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie Wereldwijd voor de cursist is:
• het verbreden van je kennis over onderwaterbiologie;
• je kennis uitbreiden over het onderwaterleven in de meest populaire duikregio’s in de wereld;
• je handvatten te geven voor je voorbereiding van reizen en duiken in landen buiten Nederland;
• het verdiepen van je kennis en kunde in "conservation biology".
Ingangsniveau: 2*-duikbrevet.
terug naar boven

Onderwaterorientatie
Voor iedereen die onder water zijn vaardigheden op het gebied van navigeren wilt verruimen. De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om:
• zich op een aantal manieren onder water te oriënteren;
• vastgestelde afstanden te zwemmen m.b.v. het aantal vinslagen of de benodigde tijd;
• parkoersen in diverse moeilijkheidsgraden te zwemmen.
Ingangsniveau: 2*-duikbrevet.
terug naar boven

Redden
In de specialisatie Redden krijg men de handvaten om op een juiste manier te handelen in het geval van een eenvoudig oplosbaar incident tot een complexe reddingsoperatie met zoekpatronen. Ook leert men basale reanimatie toe te passen en het toedienen van een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof aan een duiker met problemen. Na deze opleiding is men in staat om zelf de nodige reddende handelingen te verrichten, maar ook om de hele gang van zaken van een reddingsactie te coördineren. Na het doorlopen van de specialisatie Redden moet de cursist:
• bij de meeste ongevallen, vóór, tijdens en na het duiken, een voorlopige diagnose kunnen stellen;
• op basis van een voorlopige diagnose de noodzakelijke eerste hulp maatregelen kunnen treffen.
Ingangsniveau: 1*-duikbrevet (dit is een verplichte specialisatie voor het 3*-duikbrevet)
terug naar boven

Volgelaatsmasker
Altijd al afgevraagd hoe het is om met een volgelaatsmasker (VGM) te duiken ? En onder water met elkaar te kunnen praten ? Volg dan de specialisatie Volgelaatsmasker. De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken. Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare VGM’s, hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden. Ingangsniveau: 1*-duikbrevet.
terug naar boven

Wrakduiken
Ook zo geïntrigeerd door de prachtige wrakduiken op TV ? Volg dan de specialisatie Wrakduiken. Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
• zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
• alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.
Het praktijkgedeelte omvat o.a. het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur, op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Ingangsniveau: 2*-duikbrevet.
terug naar boven

Zoeken en Bergen
Een specialisatie die goed aansluit op de specialisatie Onderwateroriëntatie. Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
• zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
• een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.
Ingangsniveau: 2*-duikbrevet.
terug naar boven


Klik hier voor meer informatie over specialisaties via de website van de NOB.

Klik hier voor het "Stroomschema specialisaties" via de website van de NOB.


disclaimer               copyright © 2017/2018               webdesign by J.Luijten